Kun je 6,3 Vdc krijgen uit een 5 Vac tap met brugcel + elco? (Techniek Overig)

door Ron Kremer ⌂ @, Groningen, 31.03.2021, 23:02 (12 dagen geleden) @ Robert Gribnau

Klopt mijn redenering (en dan met met name de stap van het eerst aftrekken van 0,66 V, en pas daarna vermenigvuldigen met 1,41 c.q. 1,3)? Hoe zou dit in de praktijk uitvallen? Heeft een van jullie dit wel eens met succes toegepast? En zo ja, hoe groot was daarbij dan de afgenomen gloeistroom en de maximaal te leveren stroom van de gebruikte 5 V tap?

De rimpelspanning over de belasting, in dit geval een gloeidraad, is omgekeerd evenredig met de frequentie en de afvlakcapaciteit en recht evenredig met de afgenomen stroom. Wat je vraagt is in feite een vuistregel, een aardige benadering daarvan kun je hier vinden onder het kopje Graetzschakeling.

Niet met alles wordt hier rekening gehouden, bijvoorbeeld de (getransformeerde) inwendige weerstand van de voedingstrafo blijft buiten beeld. Dat zal wat invloed hebben op de maximaal toegevoerde lading tussen twee opeenvolgende pieken en dus de uiteindelijk resulterende DC spanning. Het weergegevene geeft echter voldoende inzicht in wat je ongeveer verwachten kunt.

Vr. groet, Ron


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum