Kun je 6,3 Vdc krijgen uit een 5 Vac tap met brugcel + elco? (Techniek Overig)

door Ron Kremer ⌂ @, Groningen, 04.04.2021, 14:26 (13 dagen geleden) @ Robert Gribnau

Zie ik het juist dat als je de boel vooraf zeer precies (en waarschijnlijk onnodig precies) zou willen uitrekenen, dat dan niet alleen de stroomafname uit de (in dit geval) 5 V wikkeling er toe doet, maar ook de stroomafname uit de andere wikkeling(en)? Of staan die qua berekening toch los van elkaar?

Robert, verliezen in een voedingstransformator zijn met name de koper- en ijzerverliezen.
Deze worden veroorzaakt door de Ohmse weerstand van de wikkelingen en de verliezen die optreden in de kern t.g.v. de magnetisering (wervelstromen). Daarnaast zijn er verliezen door lekvelden.
Om met alle verliezen minutieus rekening te houden is, net als je zelf al noemt, veelal 'onnodig precies'.

Toegespitst op de koperverliezen Pcu is het zo dat door stroomafname in meerdere secundaire wikkelingen deze allemaal ook invloed op de stroom, en daarmee op de verliezen, in de primaire wikkeling hebben. Hoe groot die invloed per secundaire wikkeling is hangt af van diens (momentele) belasting in VA. Die belasting vind je ook terug in het primaire toegevoerde aantal VA's. De totale primaire koperverliezen zijn dan Pcu prim = Iprim^2 X Rprim (in Watt)

Vr. groet, Ron


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum