Philips 208U: Antennedraad raakt randaarde .... (Techniek Radio/TV)

door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07.10.2018, 10:52 (434 dagen geleden) @ Roland L

Wel eens afgevraagd waarom deze er in zit?

Voorkomt o.a. AM Modulatiebrom bij afstemmen.

Het belangrijkste doel van de condensator is het onderdrukken van h.f. stoorsignalen. Allereerst gaat het om stoorsignalen die ontstaan door het in zeer korte tijd in- en uitschakelen van de stroom door de gelijkrichter.
De eerste afvlakcondensator wordt 50 of 100 maal per seconde eventjes opgeladen via de gelijkrichter, vooral bij het uitschakelen van de laadstroom ontstaat hierbij een h.f. stoorsignaal dat in de praktijk door het ontvangstgedeelte van de radio kan worden opgepikt.
Omdat de storing 50 of 100 maal per seconde optreedt, klinkt dit als het geluid van een ratel. De 50 Hz geldt voor enkelvoudige gelijkrichters zoals gebruikelijk in U-toestellen, de 100 Hz voor dubbelzijdige gelijkrichters.
De ratelcondensator onderdrukt bovendien h.f. storingen die via het lichtnet naar binnen komen en die afkomstig kunnen zijn van elektromotoren, lasapparaten en dergelijke. Ook deze storingen klinken meestal ratelachtig.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum