radioplaatje

Nederlands Forum over Oude Radio's

Onafhankelijk medium voor liefhebbers en verzamelaars van oude radio's en gerelateerde zaken.

radioplaatje
menuknop Forum  menuknop Gebruiksaanwijzing menuknop Artikelen  menuknop Forumbeheer 
menuknop Links  menuknop Archief 1999-2007  menuknop Donateurs  menuknop Tips & Trucs 

Inhoud Artikelen

Artikelen


Dubbele Buisvoltmeter voor de afregeling van F.M. discriminatoren

door Leo Heisterborg


Om een FM-detector goed te kunnen afregelen, is een hoogohmig meetinstrument noodzakelijk, waarbij het nulpunt van de schaal in het midden ligt. Dit instrument kan met enkele onderdelen eenvoudig gemaakt worden en heeft een beduidend hogere ingangsweerstand dan de gewone microA-meter.

bvm

Een normale meter, met het nulpunt links, kan voor dit doel gebruikt worden. De werking is als volgt: twee trioden zijn als gelijkspannings-buisvoltmeter geschakeld. De meter zelf is diagonaal in de brugschakeling opgenomen. Met behulp van de potmeter  wordt, met open klemmen, de wijzer in het midden gezet. Bij aansluiting van een gelijkspanning op rooster A of B verandert de anode-stroom van de betreffende triode en naar gelang de aansluiting, slaat de wijzer naar links of naar rechts uit. Om de discriminatorkrommme nu op te kunnen nemen, wordt de meter aangesloten volgens figuur aan de uiteinden van de belastingsweerstanden. Zowel 0-instelling als symmetrie van de kromme kunnen nu zeer eenvoudig afgeregeld worden. Met een variabele shunt over de meter kan de gevoeligheid van de meter op de gewenste waarde ingeschakeld worden. De buisvoltmeter werkt zonder omschakeling zowel bij symmetrische FM-gelijkrichters als bij asymmetrische. In dit laatste geval wordt slechts één helft van de buisvoltmeter gebruikt. De andere aansluiting gaat gelijk met de middelste aan aarde. Het apparaat wordt in dat geval dus alleen gestuurd door het ene spanningvoerende rooster.

(Bron: Radio Electronica, januari 1957)