Bestaat een vooroorlogse Amerikaanse "triple diode-triode"? (Techniek Radio/TV)

door Robert Gribnau ⌂ @, Konongo, Ghana, 01.07.2024, 20:35 (14 dagen geleden) @ AvanDam
Bewerkt door Robert Gribnau, 01.07.2024, 20:48

Dag Adrie,

Dank je.

Ik bedacht nog een bijkomend argument voor het vermoeden (of nog stelliger, zoals op Radiomuseum staat) dat een 6S8 (dus met metalen ballon) niet heeft bestaan.

In Amerikaanse buizen met metalen ballon is het metalen omhulsel in de regel separaat verbonden met pin 1 van de Octal voet. Dat zou bij een eventuele 6S8 echter niet kunnen omdat er voor een triode, twee dioden met gemeenschappelijke kathode maar aparte anoden, een diode met aparte kathode en anode en de gloeidraad dan 10 elektroden nodig zouden zijn geweest. Dat lukt echter niet met een Octal voet + topaansluiting.

--
Groet,
Robert


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum