Diverse vragen over de Philips 360BV (Algemeen)

door Gidi Verheijen ⌂ @, Buchten, 09.06.2024, 04:16 (14 dagen geleden) @ Maarten Bakker

Ik heb wel een vermoeden, maar nog geen 100% zekerheid waar de Philips-toestellen zijn gemaakt met de letter N vóór en of ná het serienummer op het typeplaatje.

Uit mijn onderzoek van Philips-typeplaatjes van radiotoestellen blijkt voorlopig het volgende.

1. Periode 1930 tot en met 1934
Hier vinden we bij een aantal modellen de letter N, en dan vóór of ná het serienummer. Dat een groot deel van de betreffende toestellen met zekerheid in Nederland is gemaakt, blijkt uit het soort typeplaatje, waarop in diverse gevallen "Made in Holland" of "Importé de Hollande" staat.

2. Periode 1935 tot en met 1939
In die gevallen dat in deze periode de letter N op het typeplaatje staat, is die letter zowel vóór als ná het serienummer te vinden. Ná het serienummer is de letter N te vinden in de zogenaamde fabriekscode (N00, N01, N08, N14, etc.) Ik heb maar één enkele uitzondering gevonden en wel bij een 823B, waarbij de letter N alleen vóór het serienummer te vinden is.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum