Philips platenspeler met stalen naald (Techniek Overig)

door hans @, Hoorn, 02.04.2024, 23:02 (15 dagen geleden) @ Anton van den Oever

Anton,

Ik ga je niet citeren, want....

Maar ik deed wel iets wat je aanraadt: bronnen raadplegen. In dit geval Grondslagen van de Radiobuizentechniek; deel 1; 2e druk 1946; pp355-356.

Ik citeer:

In de practijk blijkt dat de zoogenaamde verdeelingsruisch (die dus een gevolg is van de stroomverdeeling in de buis) ongeveer 8 tot 9 keer zoo sterk kan zijn als de ruisch, die reeds in den door de ruimtelading begrensden stroom aanwezig is. Het is dus van belang, den verdeelingsruisch in een penthode te onderdrukken, en hiertoe moet de schermroosterstroom klaarblijkelijk klein worden gehouden.
Op grond hiervan zocht men, met het doel ruischarme H.F. versterkerbuizen te vervaardigen, naar een vermindering van den schermroosterstroom. Hiervoor zijn verschillende oplossingen mogelijk. In de buis EF8 is tusschen (...)

Ok, er is sprake van HF, maar in deze bron wordt toch echt aangegeven dat de ruis in de buis zelf deels oorsprong vindt en ook deels in de buis zelf, door o.a. aanpassingen aan roosters, kan worden verminderd. Ik neem aan dat de ontwikkelingen niet direct na de EF8 zijn gestaakt.

hans

--
raaf apenstaart multiweb punt nl


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum