Driva 7S7 radio buizenbezetting. (Techniek Radio/TV)

door Patrick2 @, Antwerpen, 29.03.2024, 19:58 (19 dagen geleden) @ soundman2

Ja, soundman, de 100 Hz brom is er op alle golflengten én PU. Ook als het volume dicht staat. Vanf een bepaald volume wordt de brom uiteraard overstemd en klinkt het geheel best zuiver. Niettemin is die brom zeer vervelend.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum