Wat doet een Gas Test eigenlijk? (Techniek Overig)

door gerard ⌂ @, Zeist, 14.03.2023, 12:15 (345 dagen geleden)

Wat voor elektrisch principe of afwijking van een slechte buis zit er achter een Gas Test?

Ik heb hier een emissietester, de Knight KG-600C. Basismetingen daarmee zijn sluiting/lek en emissie, het basiscircuit voor die metingen is goed te begrijpen en daar heb ik geen problemen mee. De meeste emissietesters hebben geen Gas-test, maar deze Knight wel en ik begrijp niet precies hoe dat werkt.

De emissie wordt gemeten door de roosters en anode aan een hoge spanning te knopen en dan de stroom te meten, zoals in dit plaatje van TubeSound:

[image]

Zoals je ziet wordt de meting gedaan met wisselspanning op de anode! Maar dat maakt voor te meten niet uit. De regelknop bij de meter zorgt ervoor dat het ding net tot 100 uitslaat bij de emissie van een goeie buis. Bij meting van een penthode gaat het schermrooster ook aan de hoge spanning.

Maar nu de gastest. Om de buis te testen op gas, moet je in deze emissie-stand een van de elektroden aan aarde leggen. Bij bv. de EL84 en EL95 is dat het schermrooster. Je moet dan aflezen van de onderste schaal, waarbij een lage stroom juist goed is en een hoge slecht. Ik begrijp, dat als de buis goed is, het aarden van het schermrooster de stroom vrijwel zal stilleggen. Maar in een gassige buis dan blijkbaar niet? Loopt er door een EL84 met gas juist wel stroom als het schermrooster g2 geaard is?
En is dit inderdaad het leidende principe voor gasmeting?

Hier nog even een overzichtplaatje van de Knight meter. Je ziet op de meter twee schalen, bij de bovenste is veel stroom juist goed (groen) dat is voor de emissietest. Bij de gastest, onderste schaal, is veel stroom juist slecht.

[image]


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum