Transformator secundair parallel (Techniek Overig)

door soundman2 @, Wouw, 16.01.2023, 18:45 (401 dagen geleden) @ PimDriessen
Bewerkt door soundman2, 16.01.2023, 19:06

Het beste is om de hsp wikkelingen apart gelijk te richten en daarna samen te koppelen, eventueel met vereffenings weerstanden, als de windingen niet exact gelijk zijn en zeer laagohmig zijn.(Zoals bijv een gloeidraadwikkwling.)
Als je de windingen zomaar aan elkaar koppelt zullen de trafo's elkaar beïnvloeden en dat kan goed gaan , maar niet altijd.
Eén andere trafo is ook nog een optie, een trafo met bijv het dubbele vermogen is niet tweemaal zo groot in afmeting. Hoe is het vermogen overigens bepaald?
De gloeistroom is een constante waarde, maar het maximum vermogen van de hoogspanning wordt maar zeer tijdelijk gevraagd tijdens muziek en spraakweergave. Gemiddeld wordt er minder dan de helft van het maximaal benodigde vermogen door de versterker opgenomen (uitgezonderd klasse A). Dat is de reden van het verschil tussen een industriële versterker en eentje voor de huiskamer. Vrijwel elke normale versterker gaat door zijn knieën, als deze wat langere tijd een constante toon op vol vermogen moet afgeven.


Ik zie overigens dat het over een voorversterker gaat. Daar zijn de stromen helemaal niet zo groot. In de uitgangstrap loopt volgens de waardes in het schema 2420/470=5,14mA.

Ik denk dat de stabilisatieschakeling meer stroom gebruikt. Je kunt je afvragen of een normale gelijkrichter met een goede afvlakking niet voldoende is.
Na de gelijkrichter kun je ca 270 Volt verwachten. De trafo kan 20 VA leveren. Na gelijkrichting kun je dan 20000/270= 74mA afnemen. Eén trafo lijkt dus ruim voldoende.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum