Kleine AF7 (Techniek Radio/TV)

door Robert Gribnau ⌂ @, Den Haag, 03.08.2022, 13:55 (7 dagen geleden) @ huub.jak

Ik vermoed dat je de Duitse uitgave van deel II van de bekende Philips boekenreeks over Electronenbuizen bedoelt. De Duitstalige uitgave is van 1940. De beschrijving van de EF6 begint in die uitgave ook op bladzijde 67.

Hierna links naar de gegevens van de EF6 en EF9 in die Duitse uitgave van deel II (je kan dus controleren of deze gegevens gelijk zijn aan de gegevens in jouw boek):

EF6 Philips

EF9 Philips

Uit de tabellen voor audiogebruik voor de EF6 en de EF9 volgt niet dat de EF9 een grotere versterking geeft dan de EF6. Het lijkt juist andersom te zijn.

Bij een voedingsspanning van 250 V en een anodeweerstand van 100K:

- Versterking EF6 is 110 x

- Versterking EF9 is 85 x (zonder AVR; met AVR neemt de versterking af)

Bij een voedingsspanning van 250 V en een anodeweerstand van 200K:

- Versterking EF6 is 140 x

- Versterking EF9 is 106 x (zonder AVR; met AVR neemt de versterking af)

Uit de tabellen blijkt wel dat voor audio toepassing de EF6 bij gelijke uitgangsspanning minder vervorming geeft dan de EF9.

Uit de volgende gegevens voor de AF7 volgt dat de vervorming van de AF7 bij audiogebruik vrijwel gelijk is aan die van de EF6.

AF7 Philips

Ik heb niet meer de illusie dat mijn berichten (of van wie dan ook) jou tot andere inzichten kunnen/zullen brengen. Dikke kans dat je over een paar weken gewoon weer schrijft dat de EF9 meer versterkt dan de EF6. Of dat je de AF7 en EF9 qua vervorming gewoon weer over één kam scheert. Dit bericht is daarom vooral voor andere leden bedoeld.

Groet,
Robert


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum