Philips H4X73A afwijkingen - metingen (Techniek Radio/TV)

door Robert Gribnau ⌂ @, Den Haag, 09.09.2021, 20:19 (19 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Bewerkt door Robert Gribnau, 09.09.2021, 20:38

Vb achter R36 is 196 V. Dat betekent dat de anodestroom van de tweede sectie van de PCC189 maximaal kan zijn: Imax = Vb/R41 = 196/27000 = 7,3 mA. De werkelijke anodestroom zal echter kleiner zijn.

Uitgaande van het maximum van 7,3 mA voor de tweede sectie geldt dat de stroom door de eerste sectie groter of gelijk moet zijn aan: 24 – 7,3 = 16,7 mA.

Als je nu alleen kijkt naar wat de eerste sectie dan dissipeert, maar wel inclusief de dissipatie in R38 (= kathode weerstand = 180 Ohm) en R39 (= 1K) in de anodeleiding, dan geeft dat: P = I x V = 0,0167 x 196 = 3,27 Watt.

De maximale dissipatie van een sectie van een PCC189 is 1,8 Watt. Om dat maximum niet te overschrijden zou de dissipatie in R38 + R39 tenminste moeten zijn: 3,27 – 1,8 = 1,47 Watt. Maar dat gaat rekenkundig niet lukken. Uitgaande van 16,7 mA zou de spanningsval over R38 + R39 zijn: V = I x R = 0,0167 x (180 + 1000) = 19,7 V. De dissipatie in R38 + R39 zou dan zijn: P = I x V = 0,0167 x 19,7 = 0,33 Watt. Dat betekent dat de anodedissipatie van de eerste sectie tenminste moet zijn: 3,27 – 0,33 = 2,94 Watt.

De werkelijke stroom door de tweede sectie zal zoals al aangegeven kleiner zijn dan 7,3 mA. De stroom door de eerste sectie is dus zelfs hoger dan 16,7 mA. De anodedissipatie van de eerste sectie zal dus zelfs boven 2,94 Watt liggen.

De meest waardevolle (want empirische) conclusie is dat het in de praktijk wel blijkt te kunnen. Veel meer dan de verwachting dat een zo toegepaste PCC189 statistisch gezien een kortere levensduur zal hebben dan gemiddeld, heb ik in ieder geval niet.

Groet,
Robert

Aanvulling: De totale maximale anode dissipatie van een PCC189, dus 2 x de maximale anodedissipatie per sectie, is 3,6 Watt. Ik schat zo in dat dit 'onofficiële' maximum niet (of nauwelijks) wordt overschreden.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum