Typeplaatjes Philips 535(A) (Algemeen)

door Gidi Verheijen ⌂ @, Buchten, 09.09.2021, 04:12 (18 dagen geleden) @ Erwin 5huizen

Erwin,
hartelijk dank voor het toesturen van het typeplaatje van je Philips 535 (zonder de gebruikelijke letter A).

Voor de Philips 535(A) heb ik in verzamelingen twee modellen typeplaatjes aangetroffen. Het gaat om het typeplaatje met het codenummer 25597350G (zie de voorbeelden in de linker kolom hieronder) en met het codenummer 25597350H (zie rechter kolom hieronder).
De toestellen zijn gemaakt in:
- Nederland (Eindhoven, letters E en E)
- België (Leuven, letters L en L)
- Frankrijk (Suresnes bij Parijs, letter S)
- en vermoedelijk Zwitserland (Chaux-de-Fonds, letter C).

[image]

Behalve het toestel van Erwin ken ik nog een tweede toestel met uitsluitend de type-aanduiding 535 (dus zonder de letter A). Het komt niet vaak voor dat die letter op het typeplaatje wordt weggelaten. Waarom dat hier is gebeurd, is mij nog niet duidelijk.
Merk op dat de bovenste 3 rijen toestellen betreft met een opgenomen vermogen van 65W, terwijl de onderste rij toestellen van 68W betreft, zoals ook al door Erwin is ontdekt.

Op dit moment wil ik mijn verdere conclusies nog bewaren. Ik ontvang namelijk nog steeds foto's van typeplaatjes van Philips-radiotoestellen en wil met een publicatie wachten tot ik meer materiaal heb verzameld.

Mvg,

Gidi


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum