seriebalans eindtrap in Philips B4X61A (Techniek Radio/TV)

door Ron Kremer ⌂ @, Groningen, 24.05.2020, 11:27 (50 dagen geleden) @ Eduard
Bewerkt door Ron Kremer, 24.05.2020, 11:34

Omdat er geen externe fasedraaier aanwezig is zal de schakeling naar onderdrukking van even harmonischen het zwakkere broertje blijven tov een echt symmetrische balanseindtrap. De schakeling met twee keer EL86 is al een pak meer symmetrisch dan de huidige met twee verschillende buizen.

Een Single Ended Push Pull (SEPP) eindtrap zoals toegepast in Philips radio's, TV's etc. is altijd asymmetrisch, ook als er twee gelijke eindbuizen gebruikt worden. Dat komt doordat de bovenste buis altijd een grotere stuurspanning nodig heeft dan onderste. Beide buizen moeten, bij aansturing, een gelijke maar tegengestelde stroom, veroorzaken in de belasting (de luidspreker).
Wat simpel gezegd komt het er op neer dat de onderste buis het voordeel van zijn versterking heeft en de bovenste buis als kathodevolger kan worden gezien, dus zonder versterking. De faseomkering en het verzorgen van de juiste AC stuurspanning voor de bovenste buis gebeurt door de kathodeweerstand van die bovenste buis. (naast dat deze ook de DC instelling voor die buis verzorgt)

Bij een SEPP eindtrap moeten de beide buizen altijd in klasse A ingesteld staan, verder moet de altijd asymmetrische aansturing op de juiste manier geschieden om bovengenoemde reden.

Weet iemand waarom Philips een eindtrap met verschillende buizen ontwikkelde?

Bij Philips had een ontwerper altijd de 'boekhouder' naast zich zitten: het ontwerp moest zo goedkoop mogelijk en een extra buis in combinatie met een hoogohmige luidspreker is goedkoper dan een normale luidspreker met een uitgangstrafo. Die laatste component is veel duurder dan een buis en dat geldt zeker wanneer het om een kwaliteitsproduct gaat.

Verschillende buizen werden in veel meer Philips SEPP eindtrappen toegepast, vooral in TV's zag je dat.
Bijvoorbeeld PCL82 i.c.m. PL84, ook PCL86 i.c.m. PCL85 kwam veel voor.

Een SEPP eindtrap is geen Circlotron, die wel volledig symmetrisch is en symmetrisch aangestuurd moet worden.
Een andere variant waarbij lage vervorming, met een relatief lage uitgangsimpedantie gerealiseerd kan worden is de z.g. Murray versterker

Vr. groet, Ron


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum