meetzender PM5321 (Gezocht)

door Ron Kremer ⌂ @, Groningen, 11.05.2019, 18:36 (384 dagen geleden) @ jansen2810

Wat is het voordeel van een gekalibreerde uitgangsverzwakker? Oversturing?

Het is een noodzaak bij het checken op fabrieksspecs die bij bepaalde ingangsspanningen opgegeven zijn.
Bijv. het meten van de signaal-ruisverhouding bij een bepaalde ingangsspanning en met een bepaalde modulatiegraad.

Bij een omroepontvanger zijn dergelijke gegevens vaak erg vaag of in het ergste geval in het geheel niet opgegeven. Bij professionele ontvangers, maar ook bij de apparatuur waar bijvoorbeeld radiozendamateurs mee werken, is dat altijd bekend.

Vr.groet, Ron


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum