Stoppen FM-uitzendingen kwestie van tijd? (Algemeen)

door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05.05.2019, 20:02 (224 dagen geleden) @ Adelbert

U spreekt dan een best woordje Nederlands, complimenten.

Er is een grondwet, "vrijheid van nieuwsgaring"
Betekend dat een ieder vrij ongehinderd door welke techniek dan ook kennis
moet kunnen nemen van wat er om zich heen gebeurd.

"Artikel 5 van de Duitse Grondwet van na de Tweede Wereldoorlog luidt bijvoorbeeld:‘Jeder hat das Recht seine Meinung in Wort,Schrift und Bild zu äußernund zuverbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu in ter richten’.Dat dat specifiek in deze Duitse grondwet zo werd geformuleerd,was allerminst toevallig en had te maken met de vergaande beperkingen van de radio-ontvangst in nazi- Duitsland en in de door de Duitsers bezette gebieden.In de Universele Verklaring en het latere Buro-Verdrag in artikel 19lid2:‘Dit recht (op vrije meningsuiting)omvat mede de vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard dan ook te garen,te ontvangen en door te geven,ongeacht grenzen...’. In het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,in artikel 10lid1:‘Dit recht omvat de vrijheid...om inlichtingen of denk- beelden te ontvangen ... zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen’."


Wij in Nederland kennen ook een historisch nare cultuur uit de begin tijd radio (ca 1920) tot zeg eind jaren 1980.

Door de verzuilde omroepen( iedere omroep zijn/haar kleur politiek, religieus enz)
het werd zelfs zeer ongepast om in die jaren als NCRV lid te luisteren naar Vara.
enz.
Televisie is ook ons lang onthouden daar de omroepen er eerst totaal geen heil in zagen.
Was slecht voor het algemeen moraal.
Lees daarvoor diverse historisch stukken.

En juist om die reden ontstonden er de zeezenders die dwars waren van die verzuiling en opgelegde beperkte uitzending van populaire muziek.

Heden is het weer actueel.
Regulier TV/radio zo gekleurd als de pest.
Radio die eeuwig bekende plaatjes alsof er niets anders wordt gemaakt.
Daarom luisteren jongeren naar de andere kanalen.

Straks met 5G is DAB dood.
Hopelijk analoog FM dan nog wat jaartjes in de lucht.

--
"I haven't even turned this on to see if it works because as long as I don't it might"


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum