Omschakel print (Gezocht)

door gerard ⌂ @, Zeist, 10.04.2019, 13:29 (68 dagen geleden) @ soundman2

Ik kan het me moeilijk voorstellen, dat a) zo'n printje breekt, b) het dan niet te lijmen is

Dit heeft te maken met de wat goedkope constructie van de radio. Zo'n schakelplaatje wordt normaal ingeduwd en uitgetrokken, krijgt daarbij krachten te verwerken in de lengterichting. De Philips B2X12A is met vrij zwokkerig schakelmateriaal uitgerust. De toonschakelaar bv is een koperen strip die op een contact op de print gedrukt wordt, bediend door een schuifknop op de voorkant (linksonder).
De bandschakelaar is op de print gemonteerd parallel aan de voorzijde van het toestel, en in de kast is een schuif aangebracht met een kromme haak eraan. Die haak schuift de schakelstrip in en uit, maar duwt er dus ook tegen in de dwarsrichting. Het pertinax wordt, vooral in de uitgeschoven stand, dus ernstig belast in de richting waarin het het zwakst is. Gebroken schakelstrips komen daarom bij dit type heel vaak voor.
Lijmen, ja, je kan alles lijmen, zeker deze strip die natuurlijk gebroken is op de plek waar de belasting het hoogst is. Maar als je de gelijmde strip weer terug zou frotten in de schakelaar, wordt hij vervolgens juist op dat gelijmde plekje weer het zwaarst belast.

De servicedoc heeft wel de layout van de schakelstrip, en daaraan kun je ook al zien dat het een vrij kwetsbaar dingetje is als je die mechanisch zijwaarts gaat belasten.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum