Philips bandrec EL3541D/00H (Algemeen)

door John Hupse ⌂ @, Schoonhoven, 15.03.2019, 11:41 (69 dagen geleden) @ Dirk 63

of heeft het ook eens gehad en weet waar ik het zoeken moet ?

foutzoeken betekent dat je nagaat waar de fout zit. Je kunt foutzoeken helaas niet vervangen door op een forum te vragen waar de fout zit. Zeer waarschijnlijk zit de fout in je bandrecorder, maar veel verder kom je zo niet. Deze vraagmethode is vergelijkbaar met de dienstverlening van paragnosten, helderzienden, mediums, kaartleggers, astrologen en kwakzalvers. Het gaat hier om een principieel verschil met foutzoeken.

Het signaal dat de indicator aanstuurt kan een ongewenste component bevatten. Denk b.v. aan brom (50 of 100 Hz), of een te hoge h.f. voormagnetisatie restspanning. In beide gevallen zie je de genoemde wazige randjes.

Wanneer er sprake is van brom zal je de brom ook horen wanneer je een recent opgenomen bandje afspeelt. Wanneer er sprake is van een storend h.f. voormagnetisatiesignaal hoor je de brom niet.

Het bovenstaande onderzoekje is in dit geval de eerste stap van "foutzoeken". Afhankelijk van de uitkomst (je hoort een storende brom, of je hoort geen storende brom) zal je waarschijnlijk nog een tweede stap en een derde stap moeten zetten. Je gaat in principe hiermee door tot je de fout precies hebt gelocaliseerd en hebt verholpen (anders gezegd, tot je het kapotte onderdeel hebt gevonden en hebt vervangen). Het is verder verstandig om na afloop te controleren of de fout werkelijk is verholpen.

De essentie van foutzoeken is om bij elke stap de locatie van het defecte onderdeel preciezer te bepalen. Hierbij is je eerste aanname dat de fout zich in de bandrecorder bevindt (en dus niet buiten de bandrecorder). Wanneer er b.v. een sterk stoorsignaal aanwezig is binnen het lichtnet waar het toestel op is aangesloten zit de fout buiten het toestel en heeft het geen zin om deze fout in je bandrecorder te zoeken.

De laatste stap is dus het vervangen van het kapotte onderdeel door een goed onderdeel. Er zijn eigenlijk twee processen die je in deze volgorde uitvoert: (1) foutzoeken en (2) vervangen van het defecte onderdeel. Een veel gemaakte fout hierbij is het om deze processen in de omgekeerde volgorde uit te voeren. Dit leidt meestal tot meer fouten i.p.v. minder fouten.

--
http://www.hupse.eu/radio


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum