FM unit 7768 (Techniek Radio/TV)

door Oldtimer @, Oegstgeest, 09.01.2019, 11:39 (167 dagen geleden) @ Henny

In het schema van de Philips FM-unit 7768 staat duidelijk aangegeven wat er met de nummering bedoeld wordt. Echter de gloeidraadaansluitingen zijn niet aangegeven met een nummer maar met de letters H (Heizung). Dit wijkt af van wat gebruikelijk is en dus niet erg handig maar niet fout.
Normaal begint men te tellen zoals wordt aangegeven in het MK buizenboek: de nummering begint daar direct links van de zoeknok van de buis en loopt dan van 1 (H) naar 8 (H).

Als je dus telkens 1 optelt bij de nummering die aangehouden is in het Philips schema dan krijg je de nummering zoals aangegeven in het MK buizenboek.

Willem


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum