Middengolf loop antenne (Techniek Radio/TV)

door gerard ⌂ @, Zeist, 05.12.2018, 09:56 (166 dagen geleden) @ Kees Koren

Tip...... Als ik de netstekker er uittrekt is storingsvrij ontvangst al beter.

Loopantenne's hebben een zekere storings-onderdrukkende werking doordat ze aan twee kanten behoorlijk doof zijn. Je kunt je antenne draaien totdat je de belangrijkste stoorbron zoveel mogelijk onderdrukt.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum