Gelijkstroomtoestel Philips 834C (Techniek Radio/TV)

door soundman2 @, Wouw, 04.12.2018, 12:18 (169 dagen geleden) @ Oldtimer

Maurice,

Een condensator vormt voor wisselspanning zeer beslist geen kortsluiting.

Het gaat om het principe. Een condensator is voor wisselstroom geen hindernis.
Dat je in de praktijk op allerlei manieren daar mee om kunt gaan, is voor de lieden die zich electronica eigen gemaakt hebben. Je geeft er meteen een aantal restricties bij op, maar je geeft niet aan in welke omstandigheden.
TS kent de materie kennelijk niet en het is dan niet goed om zonder meer aan te geven dat een condensator gewoon parallel aan het lichtnet kan of mag staan.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum