Buizen testen, criteria voor percentage? (Techniek Overig)

door John Hupse ⌂ @, Schoonhoven, 13.09.2018, 15:46 (285 dagen geleden) @ Maarten Bakker

dat je buizen niet zou moeten testen m.b.v. een Funke tester is wellicht jouw mening of advies. Maar dat valt niet af te leiden uit de tekst van Max Funke, en het lijkt ook niet direct de core business van het bedrijf.

Ik begrijp best je redenering, wanneer je iets meet aan een of ander losgenomen onderdeel, en dat onderdeel doet het prima in een bepaald toestel, dan hoef je dat eigenlijk niet meer te meten buiten het toestel om.

Mijn interpretatie van een toonbanktester is als volgt. Dit soort testers is eigenlijk bedoeld om in de winkel 1 of meerdere door een klant meegenomen buizen (of een aantal door een storingsmonteur van de winkel vervangen buizen) snel en eenvoudig door te kunnen meten zonder dat de klant of monteur ook maar iets hoeft te weten over elektra etc. Wat er nu precies wordt gemeten is eigenlijk onbelangrijk, maar de buizen die nog goed zijn moet je er met zo'n tester eigenlijk snel uit kunnen pikken. De rest gooi je weg en vervang je door nieuwe buizen. Een soortgelijke werkwijze bestond ook in het leger, natuurlijk niet bij de gespecialiseerde echelons maar wel "in het veld".

Wat je met een toonbanktester nu eigenlijk meet is dus onbelangrijk. Met alle andere meetinstrumenten meet je een specifieke parameter, b.v. de standaard emissiewaarde, de steilheid, de zelfinductie of bijvoorbeeld een gelijkspanning (met een voltmeter). Met een toonbanktester meet je ook iets, we weten ook hoe dat in z'n werk gaat, maar wat je eigenlijk meet blijft in het midden. In de documentatie van de Philips Cartomatic b.v. heeft men het over de emissie, de steilheid en nog een paar parameters, maar dat kan je er nu juist niet mee meten. De getoonde meetresultaten bewijzen deze stelling.

Mijn conclusie is dus dat met de bovenstaande onderbouwing het onderling omrekenen van de verschillende buizenparameters (inclusief de procentuele meting uitgevoerd door een toonbanktester) niet mogelijk is. Waarmee de oorspronkelijke vraag is beantwoord.

--
http://www.hupse.eu/radio


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum