Buizen testen, criteria voor percentage? (Techniek Overig)

door John Hupse ⌂ @, Schoonhoven, 10.09.2018, 15:24 (461 dagen geleden) @ Maarten Bakker

duidelijk dat percentages niet alles zeggen als het om emissie gaat.

de standaard emissiewaarde wordt aangegeven in milliamperes, het is dus zo dat je kunt zeggen "de emissiewaarde van deze buis is 40 mA".

Wanneer je zou zeggen "de emissiewaarde van deze buis is 40%" dan zou ik niet weten welke meting hieraan ten grondslag ligt.

De steilheid wordt aangegeven in combinatie met de eenheid mA per volt (mA/V).

Bij toonbanktesters meet je de anodestroom, bij een door de fabrikant van de tester bepaalde buisinstelling. Bij Funke testers is dit eveneens het geval, hierbij kan je bovendien op de kartonnen instelkaart ook nog een percentage aflezen. Dit percentage geeft aan wat de verhouding is tussen de anodestroom van de buis en de door Funke ingeschatte gemiddelde anodestroom. De standaard emissiewaarde kan je niet meten met een toonbanktester, het percentage dat je afleest op de kaart zegt eveneens niets over de emissiewaarde. Dit percentage kan boven de 100% liggen.

Wanneer je een percentage krijgt voorgeschoteld weet je dus dat het om een anodestroommeting gaat volgens Funke.

Het meten van de emissiewaarde bij een verhoogde gloeispanning is een bekend trucje. Het voegt helaas weinig of niets toe aan een emissiemeting.

--
http://www.hupse.eu/radio


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum