Buizen testen, criteria voor percentage? (Techniek Overig)

door John Hupse ⌂ @, Schoonhoven, 09.09.2018, 21:02 (288 dagen geleden) @ Laurens

emissietesters zijn niet geijkt in procenten maar in milliamperes. Terwijl steilheidsmeters geijkt zijn in mA per volt.

Percentages komen voor op sommige toonbanktesters (met name Funke), maar je kunt deze percentages niet eenvoudig herleiden naar de emissiewaarde of naar de steilheid van een buis.

als ik een buis koop die beoordeeld is met '80%', hoe zal de gemiddelde emissietester of echte buizentester dit beoordelen?

Ik heb jouw vraag een poosje terug behandeld in het Radiocafé, je kunt proefondervindelijk aantonen dat er geen eenduidig verband is tussen een percentage aangegeven door een toonbanktester, de stroom die wordt aangegeven door een emissietester en de steilheid die wordt aangegeven door een steilheidstester. Er is wel een verband wanneer je buizen vergelijkt van een bepaald type die verder geheel in orde zijn, dan wel geheel defect zijn.

Wanneer je bedenkt dat het gaat om drie verschillende metingen dan ligt een verband hiertussen ook niet zo voor de hand. Dat men het op het internet vaak niet zo nauw neemt was mij ook al opgevallen.

Een aantal testjes met verschillende buizentesters en dezelfde buizen leverde in praktische zin het volgende op:

[image]

[image]

--
http://www.hupse.eu/radio


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum