Geloso (Techniek Radio/TV)

door John Hupse ⌂ @, Schoonhoven, 10.07.2018, 09:03 (258 dagen geleden) @ Anjer

hoe de toonregeling precies werkt?

de tweede triode geteld vanaf links wordt belast met een RC netwerkje dat bestaat uit de "tono" potmeter 500K en daaraan parallel een condensator van 4n7.

Wanneer de loper van de potmeter helemaal naar boven staat is de condensator 4n7 kortgesloten, en worden de hoge tonen volledig doorgegeven.

Wanneer de loper van de potmeter helemaal naar beneden staat worden de hoge tonen verzwakt door de condensator 4n7 omdat deze dan de triodeschakeling gaat belasten. De tijdconstante hiervan is 4,7 maal de weerstand die bestaat uit de inwendige weerstand van de triode (62K), de tono potmeter (500K) en de anodeweerstand (33K). Dit maakt een tijdconstante van 4,7 x 20 = 94 us, dus een kantelfrequentie van 1,7 KHz.

Wanneer de loper zich tussen deze beide uiterste standen bevindt worden de hoge tonen evenredig meer of minder verzwakt. Het gaat dus om een klassieke "hoog-af" regeling.

--
http://www.hupse.eu/radio


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum