Voorversterker Perpetuum Ebner in grundig 9080 (Algemeen)

door John Hupse ⌂ @, Schoonhoven, 13.04.2018, 14:24 (409 dagen geleden) @ henkk

Het punt met monoplaten was dat de platen goed vlak moesten wezen en de draaitafel mocht niet in hoogte slingeren.

dat is zo. Een slingerende draaitafel en/of een slingerende mono plaat is niet bevordelijk voor de juiste aftasting van de groef. Wat dat betreft is vinyl wel wat kritischer dan schellak. Een stereo element vangt dergelijke oneffenheden meestal beter op. Belangrijk in dit opzicht is vooral de verhouding tussen de effectieve massa van de arm plus element en de verticale compliance van de naald.

In de bekende tabellen gaat men in feite uit van een stereo element. Bij mono zal je in voorkomende gevallen de naalddruk hoger moeten kiezen dan de tabel aangeeft. De opgave van de fabrikant gaat uit van het ideale geval, dus een wereld zonder slingerende platen of draaitafels.

--
http://www.hupse.eu/radio


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum