Dynacord eminent emt (Techniek Overig)

door Peter1952 @, 10.03.2018, 10:45 (279 dagen geleden) @ Piet van der Pol

Je kunt de anodestroom toch ook meten door de stroommeter parallel aan de primaire van de uitgangstrafo te schakelen?
De weerstand van de stroommeter is t.o.v. de primaire van de uitgangstrafo zo laag dat de afleesfout nihil is.
De anodespanning wordt wel iets hoger, maar dat maakt bij een penthode niets uit.
Dit gaat natuurlijk niet op als er bijvoorbeeld twee eindbuizen parallel staan.

En wat het verschil in weerstand van de primaire wikkelingen betreft: Als de beide helften evenveel windingen hebben, dan heb je voor de buitenste wikkeling meer draad nodig, dus dan is de weestand hoger. Dat maakt voor de anodestroom niet uit, zie opmerking hierboven.

Groeten,
Peter


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum