E80CC pinch waist d-getter (Techniek Radio/TV)

door Maarten Bakker @, Delft, 07.02.2018, 22:44 (133 dagen geleden) @ humfred

Valvo drukte inderdaad wel datumaanduidingen op de buis om garantie-afhandeling makkelijker te maken, maar als je echt wilt weten wat voor buis het is, dan ga je behalve op uiterlijke kenmerken ook altijd af op de twee regeltjes kleine donkergedrukte codes onderaan de buis. Soms wel onterecht etscodes genoemd omdat ze meestal iets beter blijven zitten dan de later in het fabricage- of veemproces aangebrachte krijtachtige typestempels.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread

powered by my little forum